Zakres badań

Oferujemy wykonanie następujących (i nie tylko) badań

Wyszukaj badanie:
Nazwa badania Materiał Maks. czas oczekiwania na wynik Cena
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi 18-parametrowa Krew EDTA 1 7,00 zł
OB Krew cytrynian 1 5,00 zł
Rozmaz mikroskopowy Krew EDTA 1 5,00 zł
Płytki krwi - mikroskopowo Krew EDTA 1 6,00 zł
Retikulocyty Krew EDTA 1 10,00 zł
Eozynofilia bezwzględna Krew EDTA 1 10,00 zł
Czas APTT Osocze cytrynian 1 10,00 zł
Czas protrombinowy Osocze cytrynian 1 10,00 zł
Fibrynogen Osocze cytrynian 1 16,00 zł
D-dimery Osocze cytrynian 1 25,00 zł
ANALITYKA OGÓLNA
Mocz – badanie ogólne Mocz 1 7,00 zł
Liczba Addisa Mocz DZM 1 15,00 zł
Kamienie moczowe kamienie 8 35,00 zł
Test ciążowy Mocz 1 10,00 zł
Kał – resztki pokarmowe Kał 1 10,00 zł
Kał- pasożyty Kał 1 10,00 zł
Kał- krew utajona Kał 1 15,00 zł
Kał- antygen Lamblia giardia Kał 1 25,00 zł
Mocz-koproporfiryny DZM,poj w folii aluminiowej 4 35,00 zł
Mikroalbuminuria Mocz 1 27,00 zł
Mocz- białko Bence-Jonesa Mocz 11 20,00 zł
Mocz- kwas deltaaminolewulinowy DZM, poj. w folii aluminiowej 4 35,00 zł
BIOCHEMIA
Glukoza , T.T.G 50 g Surowica 1 7,00 zł
Test tolerancji glukozy ( II st) Surowica 1 15,00 zł
Białko całkowite Surowica 1 7,00 zł
Bilirubina całkowita Surowica 1 7,00 zł
Bilirubina bezpośrednia Surowica 2 20,00 zł
Cholesterol całkowity Surowica 1 8,00 zł
Cholesterol HDL Surowica 1 10,00 zł
Trójglicerydy Surowica 1 8,00 zł
Lipidogram Surowica 1 20,00 zł
Mocznik Surowica, mocz 1 7,00 zł
Kreatynina Surowica, mocz 1 7,00 zł
GFR wg. MDRD surowica 1 3,00 zł
Klirens kreatyniny Surowica +DZM 1 15,00 zł
Kwas moczowy Surowica, mocz 1 7,00 zł
Wapń całkowity Surowica, mocz 1 7,00 zł
Fosforany Surowica, mocz 1 7,00 zł
Magnez Surowica, mocz 1 8,00 zł
Żelazo Surowica 1 8,00 zł
Chlorki Surowica, mocz 1 8,00 zł
Lit Surowica 2 16,00 zł
Jonogram Na, K Surowica, mocz 1 10,00 zł
Wapń zjonizowany Surowica 2 10,00 zł
Miedź Surowica 12 35,00 zł
Miedź w moczu Mocz DZM 16 45,00 zł
Cynk Surowica 11 70,00 zł
Rtęć Mocz- min 40 ml 15 120,00 zł
Ołów Krew- heparyna 11 70,00 zł
Selen Surowica 15 130.00 zł
GGTP Surowica 1 8,00 zł
Alfa- amylaza Surowica, mocz 1 8,00 zł
ASPAT Surowica 1 8,00 zł
ALAT Surowica 1 8,00 zł
Fosfataza alkaliczna Surowica 1 8,00 zł
Fosfataza kwaśna Surowica 2 10,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa Surowica 2 15,00 zł
Ceruloplazmina Surowica 11 45,00 zł
LDH Surowica 2 10,00 zł
C 1 inhibitor Osocze cytrynian 36 100,00 zł
Proteinogram Surowica 4 20,00 zł
Albuminy Surowica 2 10,00 zł
Ig A Surowica 2 17,00 zł
Ig M Surowica 2 17,00 zł
Ig G Surowica 2 17,00 zł
Ig E Surowica 2 17,00 zł
Ig łącznie: A,M,G,E surowica 2 50,00 zł
Lipaza Surowica 6 25,00 zł
Cholinesteraza Surowica 2 15,00 zł
IG F-1- somatomedyna- czynnik wzrostu Surowica 8 90,00 zł
C 4 ( składnik dopełniacza) Surowica 15 30,00 zł
C 3 ( składnik dopełniacza) Surowica 15 30,00 zł
Haptoglobina Surowica 5 40,00 zł
Mleczany Fluorek Na 2 25,00 zł
Prokalcytonina PCT Surowica 2 77,00 zł
Cystatyna C Surowica 8 45,00 zł
Alfa-1-antytrypsyna surowica 15 75,00 zł
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
C-peptyd Surowica 2 30,00 zł
Insulina Surowica 2 30,00 zł
Hb A1C Krew EDTA 2 25,00 zł
HbA1C met. HPLC Krew EDTA 7 55,00 zł
p/ciała p-dekarboksylazie kw. glutamin. GAD Surowica 8 85,00 zł
P/ciała p- fosfatazie tyrozynowej IA2 Surowica 31 95,00 zł
Fruktozamina Surowica 15 55,00 zł
DIAGNOSTYKA ANEMII
Ferrytyna Surowica 2 25,00 zł
Witamina B12 Surowica 2 30,00 zł
Kwas foliowy Surowica 2 35,00 zł
Transferyna Surowica 4 40,00 zł
Erytropoetyna Surowica 8 40,00 zł
TIBC Surowica 2 17,00 zł
VIBC Surowica 2 20,00 zł
Kwas metylomalonowy MMA Sur owica 18 280.00 zł
DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA
CK Surowica 1 10,00 zł
CK-MB Surowica 2 25,00 zł
CK-MB mass Surowica 2 35,00 zł
Troponina I surowica 2 30,00 zł
Mioglobina Surowica 2 35,00 zł
BNP Krew EDTA 4 65,00 zł
NT pro-BNP Krew EDTA 5 82,00 zł
Homocysteina Surowica 2 45,00 zł
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Osteokalcyna Krew-heparyna 2 40,00 zł
Kalcytonina Surowica 2 40,00 zł
Pyrylinks D w moczu mocz 4 70,00 zł
Wit. D3- 25 (OH) Surowica 1 50,00 zł
Wit, D3- 1,25 (OH) Surowica 8 210,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny Surowica 5 25,00 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I Surowica 19 85,00 zł
BADANIA LATEKSOWE
ASO Surowica 1 10,00 zł
ASO ilościowo Surowica 2 20,00 zł
RF Surowica 1 10,00 zł
RF ilościowo Surowica 2 20,00 zł
Białko CRP Surowica 1 10,00 zł
CRP ultraczułe, h-czułe Surowica 2 25,00 zł
Mononukleoza test Surowica 1 20,00 zł
Odczyn Waller-Rose Surowica 1 10,00 zł
OWA/ USR/ VDRL Surowica 1 15,00 zł
USR- testy potwierdzenia Surowica 8 100,00 zł
Seromukoid/ orozomukoid/ alfa 1-kwaśna glikoproteina/mukoproteidy Surowica 7 35,00 zł
DIAGNOSTYKA WZW
Hbs antygen Surowica 1 15,00 zł
Hbs PCR jakosciowo surowica 14 200,00 zł
Hbs PCR ilosciowo surowica 11 450,00 zł
Anty Hbs Surowica 1 30,00 zł
Hbe Surowica 3 35,00 zł
Anty Hbe Surowica 3 35,00 zł
Anty Hbc total Surowica 3 35,00 zł
Anty Hbc IgM Surowica 4 35,00 zł
Anty HCV Surowica 1 30,00 zł
HCV PCR Surowica 4 200,00 zł
HCV PCR ilościowo Surowica 4 450,00 zł
HCV genotywanie Surowica 14 400,00 zł
Anty HAV IgM Surowica 3 55,00 zł
Anty HAV total Surowica 6 60,00 zł
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
Raport Prisca Surowica 7 230,00 zł
HE-4 Surowica 2 100,00 zł
Chromogranina A Surowica 15 100,00 zł
PIGF Surowica 18 210,00 zł
TSH Surowica 1 16,00 zł
FT 3 Surowica 1 17,00 zł
FT 4 Surowica 1 17,00 zł
Anty –TPO Surowica 1 30,00 zł
Anty- TG Surowica 1 30,00 zł
Tyreoglobulina Surowica 4 45,00 zł
p-ciała p. receptorom TSH ( TRAb) Surowica 8 55,00 zł
PRL Surowica 1 22,00 zł
PRL po MTC Surowica 1 45,00 zł
PRL – PEG glikol Surowica 1 45,00 zł
FSH Surowica 1 23,00 zł
LH Surowica 1 23,00 zł
Estradiol Surowica 1 23,00 zł
Estriol wolny Surowica 2 35,00 zł
Progesteron Surowica 1 23,00 zł
17 OH-progesteron Surowica 4 45,00 zł
Testosteron Surowica 1 28,00 zł
Testosteron wolny Surowica 4 50,00 zł
DHEA-S Surowica 2 35,00 zł
DHEA Surowica 5 40,00 zł
SHBG Surowica 2 40,00 zł
Kortyzol Surowica 2 30,00 zł
Kortyzol w moczu dobowym DZM 2 35,00 zł
HCG Surowica 1 30,00 zł
Wolne beta-HCG Surowica 2 50,00 zł
Inhibina B Surowica 15 180,00 zł
Androstendion Surowica 2 35,00 zł
PSA Surowica 1 25,00 zł
PSA wolny Surowica 2 30,00 zł
AFP Surowica 2 30,00 zł
CEA Surowica 1 30,00 zł
CA 125 Surowica 1 30,00 zł
CA 19-9 Surowica 2 30,00 zł
CA 15-3 Surowica 2 35,00 zł
Aldosteron Surowica / DZM 2/15 50,00 zł
Parathormon EDTA 2 35,00 zł
ACTH Krew EDTA 2 35,00 zł
Hormon wzrostu Surowica 2 28,00 zł
AMH Surowica 2 180,00 zł
17- ketosterydy DZM + HCL 15 55,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy (dieta bez orzechów, banany, kawa, wanilia, cytrusy) DZM+HCL 1 fiolka na 1 l 15 58,00 zł
17-OH-kortykosteroidy DZM + HCL 15 65,00 zł
TPS Surowica 11 50,00 zł
Kwas 5-indolooctowy 5-HIAA DZN+ HCL 15 58,00 zł
Adrenalina. Noradrenalina , dopamina DZM+ HCL 15 155,00 zł
Metoksykatecholaminy DZM +HCL 15 180,00 zł
PAPP-A surowica 2 50,00 zł
Raport Prisca – ocena ryzyka wad gen. płodu 14-20 tyg ( wolny estriol, wolne HCG, AFP) surowica 7 230,00 zł
Kariotyp, badanie cytogenetyczne Krew heparyna 35 370,00 zł
Aktywność reninowa osocza Krew EDTA 31 70,00 zł
Gastryna Surowica 2 55,00 zł
Leptyna Surowica 11 100,00 zł
Cyfra 21-1 Surowica 8 110,00 zł
CA 72-4 Surowica 8 110,00 zł
S100 Surowica 8 110,00 zł
NSE Surowica 8 110,00 zł
Koenzym Q10 ( Ubichinon) Surowica 5 140,00 zł
SCC-Ag Surowica 4 120,00 zł
ROMA ( Ca125+H4+ocena ryzyka) Surowica 2 135,00 zł
Makroprolaktyna Surowica 10 130.00 zł
Enzym konwertujący angiotensynę Surowica 11 160.00 zł
Serotonina Surowica 17 80.00 zł
Adrenalina EDTA, DZM+HCl 17 120.00 zł
Noradrenalina EDTA, DZM+HCl 17 140.00 zł
CHOROBY INFEKCYJNE
Yersinia spp Ig G, M, A (łącznie) Surowica 11 210,00 zł
Yersinia poj. Ig G lub M lub A Surowica 11 70.00 zł
Parvowirus B19 IgG, IgM Surowica 11 85,00 zł
Grypa typ A lub B Ig G Surowica 16 165,00 zł
Grypa typ A lub B Ig M Surowica 16 165,00 zł
P-ciała p. gliście ludzkiej Ig G surowica 10 55,00 zł
Legioneloza Ig G, M, A Surowica 8 210,00 zł
Legioneloza pojedyncze klasy p-ciał Surowica 8 150,00 zł
P-ciała p.tasiemcowi IgG Surowica 11 45,00 zł
Giardia lamblia Ig M, G Surowica 9 120.00 zł
Włośnica Surowica 15 170.00 zł
Yersinia spp IgG,M,A Surowica 11 210,00 zł
HIV Surowica 1 30,00 zł
HIV PCR ilościowo osocze EDTA 16 450,00 zł
HIV test potwierdzenia met. Western Blot Surowica 8 220,00 zł
Helicobacter pylori Surowica 1 28,00 zł
Helicobacter pylori w kale kał 1 30,00 zł
CMV Ig G Surowica 1 30,00 zł
CMV Ig M Surowica 1 35,00 zł
CMV awidność Surowica 6 75,00 zł
CMV PCR Krew EDTA 14 200,00 zł
RUBELLA Ig G Surowica 1 35,00 zł
RUBELLA Ig M Surowica 2 35,00 zł
TOXO Ig G Surowica 1 30,00 zł
TOXO Ig M Surowica 1 30,00 zł
TOXO awidność Surowica 6 65,00 zł
TOXO odcz. Sabina Feldmana Surowica 15 160.00 zł
TOXO PCR Krew EDTA 14 200,00 zł
TOXO Ig A Surowica 14 75,00 zł
Borelioza Ig G ilościowo Surowica 1 35,00 zł
Borelioza Ig M ilościowo Surowica 1 35,00 zł
Borelioza JgG Westernblot Surowica 3 100,00 zł
Borelioza JgM Westernblot Surowica 3 100,00 zł
Borelioza PCR EDTA 13 150,00 zł
Borelioza- badanie kleszcza kleszcz 13 160,00 zł
Bruceloza Ig G Surowica 16 55,00 zł
Bruceloza Ig M Surowica 16 55,00 zł
Listerioza Surowica 8 45,00 zł
Chlamydia trachomatis Ig G Surowica 8 40,00 zł
Chlamydia trachomatis Ig M Surowica 11 40,00 zł
Chlamydia trachomatis Ig A Surowica 8 50.00 zł
Chlamydia pneumoniae Ig G Surowica 8 40,00 zł
Chlamydia pneumoniae Ig A Surowica 8 50.00 zł
Chlamydia pneumoniae Ig M Surowica 11 40,00 zł
Toxocara canis Ig G Surowica 5 65,00 zł
Pneumocytoza IgG+ IgM Surowica 10 130,00 zł
Mycoplasma pneumoniae Ig G Surowica 8 40,00 zł
Mycoplasma pneumoniae Ig M Surowica 8 40,00 zł
Mycoplasma pneumoniae Ig A Surowica 9 70.00 zł
Mycoplasma pneumonice PCR jakościowo Plwocina 16 170,00 zł
Odra Ig G Surowica 16 55,00 zł
Odra Ig M Surowica 16 55,00 zł
Varicella zoster Ig G Surowica 16 55,00 zł
Varicella zoster Ig M Surowica 16 55,00 zł
Świnka Ig G Surowica 16 55,00 zł
Świnka Ig M Surowica 16 55,00 zł
Krztusiec Ig A Surowica 15 45,00 zł
Krztusiec Ig M Surowica 15 45,00 zł
Krztusiec Ig G Surowica 15 45,00 zł
Herpes HSV Ig G Surowica 8 45,00 zł
Herpes HSV Ig M Surowica 8 45,00 zł
EBV Ig G Surowica 8 45,00 zł
EBV Ig M Surowica 8 45,00 zł
EBV PCR jakościowo EDTA 14 200,00 zł
Enterowirusy IgG, IgM Surowica 16 200,00 zł
AUTOIMMUNOLOGIA
p/c p-jądrowe ANA 1 Surowica 5 35,00 zł
p/c p-jądrowe ANA 2 Surowica 7 75,00 zł
p/c p-jądrowe ANA 3 Surowica 5 100,00 zł
P/ciała p-gliadynie Ig A- AGA Surowica 8 60,00 zł
P/ciała p-gliadynie Ig G - AGA Surowica 8 60,00 zł
P/ciała p-gliadynie Ig G i IgA łącznie Surowica 8 90,00 zł
P/ciała p-endomysium Ig G- EmA Surowica 8 60,00 zł
P/ciała p-endomysium Ig A – EmA Surowica 8 60,00 zł
P/ciała p-endomysium Ig G i Ig A łącznie Surowica 8 90,00 zł
P/ciała p-endomysium i gliadynie Ig G, A Surowica 8 105,00 zł
P/ciała p-błonie kłębuszków nerkowych -GMB Surowica 22 65,00 zł
P/ciała p-kom. okładzinowym żołądka- APCA Surowica 10 55,00 zł
P/ciała p- mięśniom gładkim ASMA Surowica 16 60,00 zł
P/ciała p- mięśniom poprzecznie prążk. -ASCA Surowica 22 80,00 zł
Panel wątrobowy specjalist. (LKM, SLA, M2) Surowica 22 100,00 zł
P/ciała p-wyspom trzustki, kom. międzywysp i kom. kubkowym jelit , (ch. Crohna) Surowica 22 85,00 zł
P/ciała p-plemnikom- SPAK Surowica 5 70,00 zł
P/ciała anty-kardiolipinowe (fosfolipidowe) Ig G Surowica 15 55,00 zł
P/ciała anty-kardiolipinowe (fosfolipidowe) Ig M Surowica 15 55,00 zł
Antykoagulant tocznia osocze EDTA 4 70,00 zł
P/ciała p-cytrulinowe anty-CCP Ig G Surowica piątki 50,00 zł
P/ciała p-antyg. cytoplazmy neutrofilów cANCA Surowica 13 70,00 zł
P/ciała p-transglutaminaza Ig G Surowica 31 75,00 zł
P/ciała p-transglutaminaza Ig A Surowica 31 75,00 zł
p/c anty mitochondrialne AMA Surowica 5 50,00 zł
Ocena obecności antygenu HLA-B27 krew EDTA 10 120,00 zł
p/c p-retikulinie Ig A lub G Surowica 22 60,00 zł
p/c p-mieloperoksydazie Ig G Surowica 31 60,00 zł
p/c p- antygenom jajnika Surowica 16 120,00 zł
p/c p-antygenom łożyska Surowica 16 80,00 zł
p/c p- kom. Leydiga jader Surowica 16 80,00 zł
Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, a-LKM, a-LSP, a-SLA) Surowica 16 130,00 zł
p/c p- receptorom acetylocholiny Surowica 13 150,00 zł
p/c p- czyn. wew. Castlea i kom okładzinowym Surowica 22 70,00 zł
p/c p-mięśniowi sercowemu Surowica 22 80,00 zł
Panel neurologiczny (a-Ri, a-Hu, a-Yo, a-GAD, a-MAG, p-mielinie) Surowica 22 170,00 zł
p/c p-akwaporynie 4 Surowica 16 200,00 zł
Nietolerancja histaminy (aktywność DAO) heparyna litowa 18 270,00 zł
SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi Krew pelna 1-3 30,00 zł
Krew Karta (wymagane 2 oznaczenia grupy krwi) Krew pelna 1 25,00 zł
Odczyn Coombsa PTA Krew pelna 1-3 25,00 zł
MIKROBIOLOGIA
Posiew moczu 2 - 5 20,00 zł
ANTYBIOGRAM 1 20,00 zł
Posiew mat. z dróg oddechowych ujemny 7 20,00 zł
Posiew mat. z dróg rodnych i moczowych, GBS -ujemny 7 25,00 zł
Posiew mat. ropa, rana, ucho, nasienie, mleko – ujemny 7 25,00 zł
Posiew mat. ze zmian trądzikowych – ujemny 10 20,00 zł
Badanie mat. klinicznych- grzyby pleśniowe ( u alergików) - ujemny (bad. należy wyk.3-krotnie) 14 25,00 zł
Badanie mykologiczne mat. klinicznych - ujemny 7 25,00 zł
MYKOGRAM 1 25,00 zł
Badanie mykologiczne mat kał, plwocina - ujemny 7 30,00 zł
Posiew mat w kierunku dermatofitów 10 50,00 zł
Test w kierunku toksyny A,B Clostrudium diphicile 3 80,00 zł
Posiew kału ogólny 7 40,00 zł
Test w kierunku Rotawirusów 3 25,00 zł
Posiew kału w kierunku Salmonella-Shigella 7 30,00 zł
Grzybica powierzchniowa paznokci, włosy do 6 tyg. 50,00 zł
DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI
Spermiogram podstawowy nasienie 1 70,00 zł
Test POX nasienie 1 30,00 zł
Test MAR nasienie 1 35,00 zł
ALERGOLOGIA
Panel oddechowy – pyłki: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, traw ( mieszanka), żyta, bylicy, babki lanc, D.pteronyssinus, D. Farinae, naskórki: psa, kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspe Surowica 6 155,00 zł
Panel mieszany – orzech ziemny, kazeina, białko i żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłki: traw ( mieszanka), brzozy, bylicy, D.pteronyssinus, D. Farinae, nask Surowica 6 155,00 zł
Panel pokarmowy – białko i żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna i zytnia, ryż, soja, orzech ziemny i laskowy, migdał, jabłko, kiwi, brzoskwinia, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka Surowica 6 155,00 zł
Mieszanka traw wczesnych: kupkówka, kostrzewa, życica trwała, tymotka, wiechlina Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka traw późnych: tomka wonna, życica, tymotka łąkowa,trzcina posp. żyto, kłosówka Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka drzew: olsza,brzoza,leszczyna,dąb, wierzba Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka chwastów: bylica posp.pokrzywa,nawłoć posp, babka lanc. komosa biała Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka pleśni: alternaria tenuis,Penicillium notatum, Cladosporium herbarum,Aspoergiliius fumigatus,Candida Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza: dorsz, krewetka, losoś, małż, tuńczyk Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka pierza: kacze, gęsie, kurze, indyka Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka naskórków: psa, kota, konia, krowy Surowica 2 40,00 zł
Mieszanka żywności dziecięca: dorsz,białko jaja, orzech ziemny, mleko krowie, soja, mąka pszenna Surowica 2 40,00 zł
Pojedyncze alergeny Surowica 2 35,00 zł
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA – analiza DNA, met. PCR
Ustalenie ojcostwa – 2 -3 osoby, 4 osoba dopłata 500,00 zł Wymaz z wew. strony policzka 15 1200,00 zł
Zestaw SWAB do samodzielnego pobrania materiału na ustal. ojcostwa 77,00 zł
Nietolerancja laktozy krew EDTA 17 dni 320,00 zł
Mukowiscydoza – identyfikacja mutacji w genie CFTR Wymaz z wew. strony policzka 15 dni roboczych 580,00 zł
Genetyczna diagnostyka celiakii HLA-DQ2/DQ8 Krew EDTA 16 360,00 zł
Zespół Gilberta Krew EDTA 11 230,00 zł
Mikrodelecje chromosomu Y (AZF,gr51) Krew EDTA 30 510,00 zł
BRCA 1 Wymaz z policzka 23 300,00 zł
BRCA 2 Wymaz z policzka 23 300,00 zł
Azoospermia Krew EDTA 17 320,00 zł
INNE
Białko S wolne Osocze cytrynian 6 65,00 zł
Antytrombina III Osocze cytrynian 3 35,00 zł
Białko C (APC) Osocze cytrynian 3 40,00 zł
Czynniki krzepnięcia pojedynczo (II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, von Willebranda ) Osocze cytrynian 30 po 75,00 zł
Czynnik V Leiden PCR krew EDTA 13 200,00 zł
Mutacja genu protrombiny 20210 G-A PCR EDTA 13 200,00 zł
Termolabilny wariant MTHFR PCR EDTA 13 270,00 zł
Biako C aktywność Osocze cytrynian 3 65,00 zł
FibroTest- badanie +raport Surowica 11 560.00 zł
FibroTest -badanie Surowica 11 130.00 zł
FibroMax- badanie +raport Surowica 11 700.00 zł
FibroMax- badanie Surowica 11 150.00 zł
Lipoproteiny , rozdział elektroforetyczny Surowica 10 80.00 zł
Aldolaza Surowica 15 45.00 zł
Acetylocholinesteraza krwinkowa EDTA 3 150.00 zł
NARKOTYKI
Panel 4 - amf, opiat, THC, kokaina Mocz 1 40,00 zł
Amfetamina- jakościowo Mocz 2 25,00 zł
Opiaty- morfina -jakościowo Mocz 2 25,00 zł
Marihuana THC –jakościowo , Cannabis Mocz 2 25,00 zł
Kokaina - jakościowo Mocz 2 25,00 zł
Ecstasy jakościowo Mocz 2 25,00 zł
MONITOROWANIE LEKÓW
Digoksyna Surowica 2 25,00 zł
Kwas walproinowy Surowica 2 35,00 zł
fenytoina Surowica 2 60,00 zł
karbamazepina Surowica 2 35,00 zł
Fenobarbital Surowica 6 55,00 zł
Teofilina Surowica 5 60,00 zł
TOKSYKOLOGIA
Fenol mocz/DZM 6 40,00 zł
Karboksyhemoglobina Krew heparyna 2 40,00 zł
Methemoglobina Krew heparyna 2 40,00 zł
Kwasy żółciowe całkowite Surowica 6 70,00 zł