O nas

Miejskie Centrum Analityczne Sp. z o.o. działa na tarnowskim rynku usług medycznych od 1 sierpnia 2000 roku.
MCA Sp. z o.o. posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną i największą w Tarnowie sieć punktów pobrań ułatwiającą pacjentom dostęp do badań analitycznych.
Miejskie Centrum Analityczne Sp. z o.o. oferuje pełny zakres badań analitycznych, zapewnia wykonanie badań bardzo rzadkich. Lista analiz jest stale aktualizowana i dostosowywana do potrzeb naszych Pacjentów. W celu zapewnienia pacjentom kompleksowej usługi współpracujemy z Podwykonawcami z terenu Polski, którzy gwarantują bezpieczeństwo w zakresie wypełniania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO jak również wysoką jakość swiadczonych usług medycznych.
Laboratorium nasze wykonuje oznaczenia na wysokiej klasy, nowoczesnym sprzęcie renomowanych firm: bioMerieux Polska, SYSMEX Polska, Beckman Coulter Polska, Siemens Healthcare, Roche Diagnostics Polska, Argenta.
MCA Sp. z o.o. zatrudnia osoby z wyższym wykształceniem, posiadające uprawnienia i będące diagnostami laboratoryjnymi, personel średni techniczny tj. techników analityki medycznej i pielęgniarki. Kierownikiem zakładu jest Dorota Pałucka Krawczyk - absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista II st. z diagnostyki laboratoryjnej.
Wszyscy pracownicy MCA Sp. z o.o. postępują zgodnie z uznanymi zasadami etyki medycznej Good Laboratory Practice, której podstawową zasadą jest wytwarzanie wyników przydatnych, poprawnych, porównywalnych, za rozsądną cenę i w optymalnym czasie.
W celu zapewnienia wiarygodnego wyniku analizy, będącego pewnym źródłem informacji dla lekarza praktyka, Laboratorium uczestniczy w ogólnopolskim sprawdzianie jakości badań przeprowadzanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz w międzynarodowych programach IQAS Niemcy i Randox Wielka Brytania.

Mamy przyjemność poinformować i równocześnie zaprosić do korzystania z naszych usług członków Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".         Od 1 lutego 2018 roku jesteśmy partnerem programu uprawniającego członków rodziny wielodzietnej do korzystania z 10% zniżki na badania wykonywane we wszystkich naszych Punktach. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia członka rodziny do korzystania z tych uprawnień jest imienna Karta Dużej Rodziny.

 

Prezentacja firmy

Nazwa : Miejskie Centrum Analityczne Spółka z o.o. ( skrót MCA Sp. z o.o. )
Adres : 33-100 Tarnów , Osiedle Niepodległości 3A
Telefon/fax. : 14 688-00-80
Email : d.krawczyk@mca.tarnow.pl
 • wpis do rejestru handlowego - Dział B nr 1159 z dnia 16.06.2000
 • wpis do KRS - 0000164764 z dnia 16.06.2003
 • wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Małopolskiego - 000000006747
 • wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - nr 0231
 • wpis na listę laboratoriów diagnostyki medycznej spełniających podstawowe warunki dotyczące zapewnienia jakości przez Zespół Wdrażania Systemu Jakości w Województwie Małopolskim z dnia 02.12.2002
 • certyfikat ISO 9001:2000 z dnia 1 czerwca 2007 roku
 • certyfikat ISO 9001:2008 z dnia 1 czerwca 2010
 • certyfikat ISO 9001:2008 z dnia 31 maja 2013
 • certyfikat ISO 9001:2008 z dnia 30 maja 2016

 

Polityka Jakości MCA Sp. z o.o.

Medyczna diagnostyka laboratoryjna poprzez dostarczanie obiektywnych informacji jest istotnym elementem wpływającycm na jakośc medycznej opieki nad pacjentem. Wiarygodne wyniki medycznych badań laboratoryjnych stanowią podstawę do postawienia diagnozy lekarskiej, leczenia choroby, oceny stanu zdrowia pacjenta i profilaktyki. Dlatego też, celem MCA Sp. z o.o. jest skuteczne wspomaganie procesów diagnozowania, dzięki optymalnej jakości wyników uzyskiwanych przy zadowolonych zleceniodawcach i pracownikach.                                                               Zadania wykonywane przez personel  i kierownictwo mają zapewnić:  

 • kompleksową obsługę
 • pełna satysfakcję odbiorcy wyników badań
 • dostosowywanie się do poptrzeb rynku
 • dobrą, ustabilizowaną pozycję na rynku usług laboratyoryjnych.

Pomocne w osiągnięciu tych celów będą:

 • wytyczne systemu jakości zgodne z normą ISO PN-EN 15189
 • poprawa zarządzania poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2015
 • zatrudnianie fachowego personelu
 • ciągłe doskonaleniem procesu diagnostycznego poprzez przestrzeganie procedur zapewniających wiarygodność wyników
 • śledzenie nowych technologii i wdrażanie ich
 • staranny wybór podwykonawców i dostawców
 • monitorowanie zadowolenia klientów
 • stałe analizowanie danych statystycznych, ekonomicznych i finansowych
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu

Głównym celem MCA Sp. z o.o zarządzania przez jakość jest wytwarzanie wyników przydatnych, poprawnych, porównywalnych, za rozsądną cenę i w optymalnym czasie.

Kierownictwo i personel MCA Sp. z o.o. zobowiązują się do respektowania przyjętej polityki i stosowania procedur dotyczących jakości w swojej pracy. Deklarują swoją gotowość do współdziałania w procesach podstawowych i pomocniczych dla dobra pacjentów i rozwoju firmy.

Wszyscy pracownicy MCA Sp. z o.o. postępują zgodnie z uznanymi zasadami etyki medycznej, której podstawową zasadą jest stwierdzenie, że dobro pacjenta jest dobrem najwyższym.

 

Firma działa na podstawie:

 • Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 (z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006, w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (z późniejszymi zmianami).